O NASStowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom
"Pozwól żyć"

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy samych samotnych matek, przebywających w tamtym okresie w Domu Samotnej Matki w Zielonce i osób indywidualnych zaangażowanych w problemy związane z samotnym macierzyństwem. Wspólna misja, łącząca pomysłodawców, pozwoliła na uprawomocnienie w maju 1998 r. organizacji pozarządowej, której celem jest zwiększenie aktywności społecznej kobiet poprzez usamodzielnienie i uniezależnienie się tej grupy kobiet.

Działamy w sferze:

  1.     pozyskiwania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, dla zapewnienia samotnym matkom mieszkań;
  2.     organizacji i prowadzenia szkoleń w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych przez samotne matki;
  3.     pomoc i pośrednictwo w uzyskiwaniu pracy;
  4.     organizowanie opieki nad dziećmi wychowywanymi przez samotne matki;
  5.     organizowanie opieki specjalistycznej dla samotnych matek (m.in. lekarzy, pedagogów, prawników);
  6.     pomocy rzeczowej;
  7.     rozwijania kontaktów krajowych i międzynarodowych;
  8.     przygotowania i dystrybucji poradników i innych publikacji informujących o bieżącej pracy i celach stowarzyszenia.

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków organizacji, a także osób indywidualnych - społeczników, o różnych kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu czy zainteresowaniach, uzupełniających się jednak w momencie rozwiązywania konkretnego problemu.

Początek działalności był bardzo trudny. Brak podstawowych informacji o działaniu organizacji pozarządowej, brak profesjonalnego sprzętu, niewiedza prawna to tylko niektóre z problemów nękających naszą organizację, ale tu głębokie ukłony w stronę organizacji BORIS, która nie pozwoliła nam zginąć już na starcie.

Jak się jednak z czasem okazało posiadałyśmy wiedzę i co najważniejsze doświadczenie życiowe. Wykorzystując te atuty i niezmiernie ważną intuicję, mając z trudem wypracowany schemat działań, poszerzoną już wiedzę prawną, w tej chwili jesteśmy w stanie rozwiązać prawie każdy problem.

Siłą napędową naszej organizacji jest chęć pomocy innym osobom zagrożonym marginalizacją, tkwiącym w biedzie i niedostatku, nieprzystosowanym życiowo i społecznie, niezorganizowanym i samotnym. Skupiliśmy się głównie na pomocy matkom, bo właśnie od nich powinno się zacząć, chcąc pomóc całej rodzinie czyli ich dzieciom. Szczęśliwe matki to szczęśliwe dzieci i bez znaczenia jest pochodzenie społeczne, status czy wyznanie. Pod każdą szerokością geograficzną matka jest zawsze na pierwszym miejscu.


Drogie matki
Dzwońcie, piszcie, przychodźcie. Nie zamykajcie się w domach. Wspólnie spróbujmy rozwiązać problem.
Czekam i pozdrawiam.

Agata Jędrzejewska
Prezes Stowarzyszenia


Kontakt:
Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom "Pozwól żyć"
ul. Zaciszna 10/4, 05-220 Zielonka

tel./fax    (22) 761 08 55
tel. kom.  0-506 748 610

e-mail: asammat@poczta.onet.pl

* * *

Oddaj 1% swojego podatku na cele charytatywne!
* * *